Thương hiệu Hitachi
Sắp xếp:
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

Tủ lạnh Hitachi R-V400PGV3
Tủ lạnh Hitachi R-V400PGV3

11.200.000 đ

9.790.000 đ

-13%
Tủ lạnh Hitachi R-W660FG9X
Tủ lạnh Hitachi R-W660FG9X

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

Tủ Lạnh HITACHI Inverter 584 Lít R-M700GPGV2X(MIR)
Tủ Lạnh HITACHI Inverter 584 Lít R-M700GPGV2X(MIR)

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9D
Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9D

13.700.000 đ

12.994.000 đ

-5%
Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9
Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

Tủ lạnh Hitachi R-Z530EG9D
Tủ lạnh Hitachi R-Z530EG9D

13.500.000 đ

12.699.000 đ

-6%
TỦ LẠNH HITACHI 395 LIT R-Z470EG9D
TỦ LẠNH HITACHI 395 LIT R-Z470EG9D

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

Tủ Lạnh HITACHI R-Z440EG9D
Tủ Lạnh HITACHI R-Z440EG9D

10.500.000 đ

9.990.000 đ

-5%
Tủ lạnh Hitachi R-Z440EG9
Tủ lạnh Hitachi R-Z440EG9

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

Tủ Lạnh HITACHI R-Z400EG9D
Tủ Lạnh HITACHI R-Z400EG9D

10.320.000 đ

9.799.000 đ

-5%
TỦ LẠNH HITACHI R-Z400EG9
TỦ LẠNH HITACHI R-Z400EG9

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

TỦ LẠNH HITACHI 335 LIT R-ZG400EG1
TỦ LẠNH HITACHI 335 LIT R-ZG400EG1

11.700.000 đ

11.000.000 đ

-6%
Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1
Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D

8.950.000 đ

8.490.000 đ

-5%
Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1D
Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1D

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ

Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1
Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1

Vui lòng liên hệ

Vui lòng liên hệ